GDPR

Vi är ISO-certifierade inom miljö och kvalitet

Sjöborgs Maskin AB:s dataskyddspolicy

Sjöborgs Maskin AB värnar om er personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Sjöborgs Maskin AB samlar in och använder personuppgifter. Vid ev frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på order@sjoborgs.se.

När ni kontaktar oss för t ex köp av en produkt accepterar ni vår Dataskyddspolicy och vår behandling av era personuppgifter. Ni godkänner också att Sjöborgs Maskin AB använder elektroniska kommunikationskanaler samt vanlig post för att skicka information till er.

För att kunna erbjuda er våra produkter och kunskap, behöver vi behandla era personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till er integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail samt på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt ( t ex en webbplats ) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt ( t ex mässor, kundmöten ).

Information som ni ger till oss

Ni kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om er själv och ert företag på ett antal olika sätt, såsom när ni gör en förfrågan om en produkt som vi säljer eller när ni kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:

  • Person– och kontaktinformation – namn, organisationsnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc. 
  • Betalningsinformation – fakturainformation, bankgironummer etc.

 Information vi samlar in om er  

När ni kommer i kontakt med oss kan vi ibland samla in information om:  

  • Person- och kontaktinformation såsom namn, organisationsnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
  • Information om produkter och detaljer angående dessa ni har visat intresse för att köpa.
  • Finansiell information såsom en kreditupplysning där eventuella krediter, ekonomisk situation etc. framgår.
  • Historisk information angående ev. sena betalningar.

Informationen ni ger oss, informationen som vi samlar in om er, samt informationen om produkter och den finansiella statusen är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivs nedan:

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra produkter och informationen om dessa. Sjöborgs Maskin AB behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Vad gör vi med informationen?

Syfte med behandlingen:                                                   
För att bekräfta er identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.                                        

Laglig grund för behandlingen:
Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot er.

 

Syfte med behandlingen:   
För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och kunskap.                    

Laglig grund för behandlingen: 
Utföra våra kontaktuella åtaganden gentemot er.         

                

Syfte med behandlingen: 
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för er och er enhet. 

Laglig grund för behandlingen:
Utföra våra kontaktuella åtaganden gentemot er.

 

Syfte med behandlingen:
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.                     

Laglig grund för behandlingen: 
Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.

 

Syfte med behandlingen:
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar.

Laglig grund för behandlingen:
Följa tillämplig lagstiftning.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, i undantagsfall dela information till tredje part såsom leverantörer, återförsäljare eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid informationsdelning till tredje part. Vid revision kan vi bli nödvändiga att lämna viss information till revisorn.

Myndigheter:
Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om ni har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna:
Sjöborgs Maskin AB kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi era personuppgifter?
Sjöborgs Maskin AB behandlar datan inom EU/EES. Sjöborgs Maskin AB vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi utgifterna?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Era rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Rätt att få tillgång till er data. Ni har rätt att begära en kopia av de uppgifter Sjöborgs Maskin AB har om er och verifiera den informationen.
  • Rätt till rättelse. Ni har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om er själv.
  • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Ni har rätt att begära radering av era personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies och liknande tekniker

Sjöborgs Maskin AB använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig online upplevelse. Läs mer om vår cookiepolicy.